Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
1.1. İşbu Son Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) Altunizade Mh. Okul Çıkmazı Sk. No: 5 / 1 Üsküdar, İstanbul adresinde mukim GetirCO E-Ticaret Mağazacılık (Kunduz) ile Kunduz Kullanıcısı (“Kullanıcı”) arasında akdedilmiştir. Sözleşmede Kunduz ve Kullanıcı tek başına “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. 

1.2. İşbu sözleşme, Kullanıcı’nın www.kunduzkitap.com sitesinde veya Kunduz Mobil uygulamasında (“Kunduz ”) işbu Sözleşmeyi okuduğunu ve kabul ettiğini belirten kısmı elektronik olarak işaretlemesi ile kurulmuştur. 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
2.1. İşbu Sözleşme’nin konusu Kullanıcının Kunduz ödeyeceği lisans bedeli karşılığında yararlanmak istediği kitap, dergi, e-kitap, e-dergi, elektronik çizgi roman ve diğer ürünler için www.kunduzkitap.com sitesini ve/veya Kunduz Mobil uygulamasını kullanmasına ilişkin tarafların hak ve borçlarının düzenlenmesidir.

2.2 İşbu Sözleşme, Kunduz tarafından muhafaza edilecek olup, Kullanıcı tarafından her zaman Kunduz web sitesinden veya uygulamasından veya Üyelik Sözleşmesi linkinden ulaşılabilir olacaktır. Kunduz , Sözleşme’nin kurulmasını takiben Sözleşme hüküm ve koşullarını elektronik posta yoluyla Kullanıcı’ya iletilecektir.  

3. KULLANICININ HAK VE BORÇLARI
3.1. Kullanıcı’nın Kunduz edinmiş olduğu içerik, görüntü ve diğer ürünlerin tamamı Kullanıcı’nın şahsi kullanımı içindir. Kullanıcı söz konusu içerik, görüntü ve diğer ürünleri herhangi bir ticari amaçla kullanamaz, bu içeriklerin kullanımından herhangi bir suretle gelir veya kazanç elde edemez.

3.2. Kullanıcı’ya işbu Sözleşme çerçevesinde verilen haklar Kullanıcı’nın şahsına aittir. Kullanıcı Sözleşme’den doğan haklarını Kunduz yazılı izni olmaksızın münferiden yahut bir bütün olarak üçüncü bir kişiye devredemez, kiralayamaz veya sair suretle üçüncü kişinin kullanımına sunamaz. 

3.3. Kullanıcı, Kunduz hukuka uygun şekilde kullanmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın Kunduz kullanarak veya Kunduz vasıtasıyla hukuki, adli veya cezai sorumluluğunu gerektiren bir işlem yapması veya üçüncü kişilerin böyle bir fiili yapmasına herhangi bir suretle yardımcı olması halinde Kunduz işbu sözleşmeyi derhal ve tüm hakları saklı olmak üzere feshedebilir.

3.4. Kullanıcı işbu sözleşme ile kendisine yalnızca basit ve münhasır olmayan bir kullanım lisansı tanındığını ve başkaca hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahipliği bahşedilmediğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı’ya tanınan basit ve münhasır olmayan kullanma lisansı Kullanıcı’ya yalnızca işbu sözleşmede ve Kunduz yer verilen diğer metinlerde belirtilen ölçüde kitap, e-kitap, e-dergi ve/veya elektronik çizgi roman ve diğer ürünlere erişme, bu ürünleri görüntüleme ve kullanma hakkı verir. Söz konusu kullanım hakkı, ürünün okunması veya görsel olarak incelenmesiyle, sesli yayınlarda ise ayrıca dinlenmesiyle sınırlıdır. 

3.5. Kullanıcı Kunduz yer alan kitap, e-kitap, e-dergi ve/veya elektronik çizgi roman ve diğer ürün ve içeriklerin fikri ve sinai mülkiyet haklarının Eser Sahipleri, Eser Sahiplerinin hak tanıdığı üçüncü kişiler, yayınevleri, Kunduz , Kunduz içerik ve ortam sağlayıcılarının (“Hak Sahibi”) aralarında bulunduğu üçüncü kişilere ait olduğunu bildiğini kabul eder ve Kunduz içeriklerini bu çerçevede kullanmayı taahhüt eder. 

3.6. Kullanıcı Kunduz  edindiği içerikleri işbu Sözleşme’de öngörülen haklar ve borçlar çerçevesinde, içerik üzerindeki Hak Sahibi’nin izin verdiği sayı ve türde cihaza indirebilir ve/veya bu sayı ve türde cihazlarda içerikleri kullanabilir. 

3.7. Kullanıcı Kunduz vasıtasıyla edindiği içerik, görüntü ve diğer ürünleri hiçbir suretle, doğrudan veya dolaylı olarak başka kişilerin kullanımına sunamaz. Kullanıcı Kunduz edindiği içerik, görüntü ve diğer ürünleri kamuya açık alanlarda yayınlayamaz, izletemez, dinletemez veya okuyamaz.

3.8. Kullanıcı’nın Kunduz edindiği içerik, görüntü ve diğer ürünlerin fikri hakları üzerinde tasarruf etme hakkı Hak Sahipleri’ne aittir, söz konusu içerikler yalnızca görsel olarak Kullanıcı’nın bilgisine sunulmaktadır. Kullanıcı söz konusu içerik, görüntü ve diğer ürünleri kopyalayamaz, çoğaltamaz, satamaz, değiştiremez, herhangi bir suretle yayınlayamaz, iletemez, dağıtamaz, eser üzerindeki Hak Sahiplerinin telif haklarını belirten işaret ve markaları kaldıramaz veya gizleyemez, türev veya işleme eserler yaratamaz, uyarlayamaz, çeviremez, içerikler üzerinde ters mühendislik yapamaz veya sair şekilde Eser Sahibinin ve/veya Eserin Yayıncısının haklarını ihlal edemez veya bu fiillerin üçüncü bir kişi tarafından yapılmasına yardımcı olamaz.

3.9. Kunduz kullanılması için gerekli olan teknik özelliklere Kunduz sitesinde ve mobil uygulamasında yer verilmiştir. Kunduz kullanımı için gerekli bilgisayar ve iletişim donanımları ile sair teknik yeterliliklerin temin edilmesi Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı’nın donanım uyuşmazlığı problemi yaşaması veya Kunduz için gerekli teknik özelliklerin Kullanıcı tarafından temin edilmemiş olması sebebiyle ortaya çıkan zararlar sebebiyle Kunduz sorumluluğuna başvurulamaz. Kullanıcının bu tür fiillerinden dolayı üçüncü kişiler nezdinde doğan zararların tazmini sorumluluğu münhasıran Kullanıcı’ya aittir ve açılabilecek her türlü hukuki, adli, cezai dava ve takiplerden yalnızca Kullanıcı sorumlu olacaktır.

3.10. Kullanıcı üçüncü kişilerin Kunduz veya diğer Kunduz hizmetlerine erişimine herhangi bir surette engel olmayacağını, Kunduz üçüncü kişilerin bilgisayarlarına, donanımlarına veya ağlarına zarar verecek şekilde kullanmayacağını kabul eder. Kullanıcı Kunduz veya onun içerik veya ortam tedarikçilerinin hizmetlerine, sitelerine, yazılımlarına, verilerine erişim engelleyecek veya sair surette zarar verecek herhangi bir işlem yapamaz. Kullanıcı işbu maddeye aykırı davranışları sebebiyle Kunduz veya üçüncü kişiler nezdinde doğan zararları karşılamayı taahhüt eder.

4. Kunduz HAK VE BORÇLARI
4.1. Kunduz her zaman tek taraflı ve herhangi bir sebep göstermek zorunda olmaksızın Kunduz yer alan içerik, görüntü ve ürünler üzerinde değişiklikler yapabilir, bunları Kunduz tamamen kaldırabilir, özelliklerini ve platformlarını değiştirebilir. Kullanıcı Kunduz yer alan içerik, görüntü ve ürünler üzerinde yapılan değişiklikler sebebiyle Kunduz sorumluluğuna başvuramaz.

4.2. Kunduz , bu sözleşmenin öngördüğü hallerde veya teknik zorunluluklardan dolayı her zaman tek taraflı olarak ve herhangi bir sebep göstermek zorunda olmaksızın Kullanıcı’nın Kunduz erişimini devamlı veya geçici olarak durdurabilir veya sınırlayabilir. Bu durumdan dolayı Kullanıcı Kunduz sorumluluğuna başvuramaz. Kunduz uzun zamandır kullanılmadığını tespit ettiği hesapları herhangi bir sebep göstermeksizin tek taraflı olarak kapatabilir. Kunduz Kullanıcı’nın hesabını işbu Sözleşmeye aykırı şekilde kullanıldığını tespit etmesi halinde işbu Sözleşmeyi feshederek, Kullanıcının hesabına erişimini sınırlama veya tamamen engelleme hakkı saklıdır. 

4.3. Kunduz yer alan reklam ve sair tanıtımlar üzerinde tasarruf etme hakkı münhasıran Kunduz ve Kunduz yetki verdiği kuruluşlara aittir.

4.4. Kunduz  herhangi bir bildirimde bulunmak zorunda olmaksızın ve tek taraflı olarak Kullanıcı tarafından kullanım hakkı ücretsiz olarak elde edilmiş Kunduz erişimini sonradan ücretli hale getirebilir. Bu durumda Kullanıcının Kunduz kullanmaya devam etmesi kullanım hakkı bedelini ödemesine bağlı olacaktır. 

4.5. İşbu Sözleşmenin akdedilmesi, ifası veya Kullanıcı’nın Kunduz kullanımı sırasında Kullanıcı’nın Kunduz tarafından edinilen kişisel verileri işbu sözleşmenin 6. Maddesi, Kunduz Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde Kunduz tarafından korunacaktır. 

5. SORUMLULUK
5.1. Kunduz Kunduz web sitesi ve mobil uygulamasının kullanılması sırasında ve Kullananın Kunduz içerik ve ürünlerinden yararlanması sırasında ortaya çıkabilecek sorun ve zararlardan sorumlu değildir.

5.2. Kunduz,Kunduz web sitesinin ve uygulamasının kesintisiz olarak hizmet vereceğini, hatasız olduğunu/olacağını, belirli seviyede bir performans göstereceğini, web sitesi veya uygulamanın kullanılmasıyla belli sonuçların elde edileceğini veya Kullanıcının kullanım amacına uygun olacağını garanti etmemektedir. Kunduz Kunduz yer alan herhangi bir içerik veya bilginin bilimsel doğruluğunu garanti etmemektedir. 

5.3. Kunduz içerikleri sebebiyle veya bunların kullanımı sırasında Kullanıcı ve/veya Kullanıcı’nın kullandığı cihaz ve/veya donanım ve/veya uygulamalardan kaynaklı olarak Kullanıcı’nın bilgisayarlarında, yazılım, donanım ve ağlarında ortaya çıkabilecek hasarlardan, veri kayıplarından ve sair zararlardan Kunduz sorumlu değildir. Kullanıcı bu maddede belirtilen durumlardan birinin gerçekleşmiş olmasından kaynaklı zararlarının tazmini için Kunduz sorumluluğuna başvuramaz.

5.4. Kunduz veya içerdiği içerik, görüntü ve ürünlerin Kullanıcı tarafından kullanılmasından kaynaklı Hak Sahiplerinin telif ve mülkiyet haklarının ihlal edilmesinden ve bu ihlallerden doğan zararlardan Kunduz sorumlu değildir. 

5.5. Kunduz , Kunduz ürün, fiyat ve özellik güncellemeleri sırasında meydana gelen teknik nedenlere dayalı hatalardan sorumlu değildir. Kunduz , Kunduz versiyon güncellemeleri sebebiyle Kullanıcı nezdinde ortaya çıkabilecek hiçbir zarardan sorumlu değildir. 

5.6. Kunduz Kullanıcı tarafından hukuka aykırı şekilde veya hukuka aykırı herhangi bir amaçla kullanılması ve bu sebeple üçüncü kişiler veya kamu nezdinde ortaya çıkabilecek doğrudan, dolaylı veya yansıma zararlardan Kunduz sorumlu değildir.

5.7. İşbu Sözleşme ile Kullanıcı’nın sorumluluğunda olduğu belirlenen hususlardan dolayı Kunduz herhangi bir suretle zarar tazmin etmesi, davaya taraf olması veya sair suretle zarara uğraması halinde Kullanıcı Kunduz zararlarını tazmin edecektir. 

5.8. www.kunduzkitap.com’da üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Kunduz hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Kunduz üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.9. İşbu Sözleşmeye göre Kunduz'un sorumluluğunun sınırlandığı hususlar da dahil olmak üzere Kunduz Kunduz ilişkin olarak sorumlu tutulduğu durumlarda Kunduz üçüncü kişilere ve Kullanıcı’ya olan sorumluluğu Kullanıcı tarafından Kunduz ödenen lisans bedeli ile sınırlıdır. 

6. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
6.1. Kullanıcı, Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi’ni okuduğunu ve belirtilen kapsam ve koşullarda kişisel verilerinin işlenme sürecine dair hak ve koşullar hakkında bilgilendirildiğini ve bunları kabul ettiğini beyan eder.

6.2. Kunduz Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi işbu Sözleşmenin bir parçası sayılır. Kullanıcı, Kunduz Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi’ne www.kunduzkitap.com/gizlilik linkinden ulaşabilir ve burada sayılan haklardan yararlanabilir. Kunduz , Kunduz Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi’nde, Kullanıcının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan hakları saklı kalmak kaydı ile dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklikler yapabilir. 

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
7.1. Kunduz Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi’nde tek taraflı olarak değişiklik yapması mümkündür. Söz konusu değişiklikler ile ilgili Kullanıcı’ya Kunduz web sitesinde/uygulamasında bilgilendirme yapılacak ayrıca Kunduz tarafından bilgilendirme gönderilecektir. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi’nde yapılan değişiklikler Kullanıcı’ya değişiklikler hakkında gerekli yasal bilgilendirme yapılıp Kullanıcı söz konusu değişikliklere elektronik ortamda onay verdikten sonra hüküm doğuracaktır. Kunduz söz konusu değişikliklere Kullanıcı tarafından itiraz edilmesi halinde Kullanıcı’nın Kunduz erişimini tamamen veya kısmen engelleyebilir veya sınırlandırabilir yahut sözleşmeyi feshedebilir.

8. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
8.1. İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından sözleşmeye elektronik olarak onay verildiği anda belirsiz süreli bir sözleşme olarak kurulmuştur.

9. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
9.1. İşbu Sözleşme Taraflarca herhangi bir sebep gösterilmek zorunda olmaksızın ve tazminat sorumluluğu doğmaksızın 15 (on beş) gün önceden yapılacak bir bildirimle her zaman feshedilebilir. Kullanıcı Kunduz  web sitesinde (www.kunduzkitap.com) ve mobil uygulamasında yer alan talimatları izleyerek Sözleşme’yi feshedebilir. Kunduz işbu sözleşmeyi Kullanıcıya elektronik posta yolu ile yolu ile bilgilendirme yapmak suretiyle feshedebilir.”. Tarafların, Sözleşme’nin sona ermesinden önce doğan hakları saklıdır.

9.2. Kullanıcı’nın Kunduz hukuka aykırı şekilde ve/veya hukuka aykırı amaçlarla kullanıldığının tespit edilmesi halinde Kunduz  Kullanıcının hesabına erişimini derhal engelleme veya sınırlandırma ve işbu Sözleşmeyi feshetme ve Kullanıcıya işbu Sözleşme ile tanınan lisans hakkını önceden haber vermeksizin iptal etme ve varsa zararlarının tazminini Kullanıcıdan talep etme hakkı saklıdır. Sözleşme’nin bu sebeple veya başka bir haklı nedenle feshedilmesi halinde Tarafların tazminat talep etme hakları saklıdır. 

9.3. Doğal afet, savaş, deprem, sel, yangın, grev, altyapı ve internet arızaları ve çalışmaları, elektrik kesintisi gibi mücbir sebep hallerinde tarafların edimlerini ifa edememesi yahut geç veya eksik ifa etmesi hallerinde tazminat talebinde bulunulamaz ve bu haller makul bir süreyi geçmedikçe işbu Sözleşmenin 9.1. maddesi kapsamında bir haklı sebep sayılmaz. 

9.4. Kullanıcı işbu Sözleşmenin sona ermesi üzerine Kunduz tarafından talep edilmesi halinde Kunduz vasıtası ile elde ettiği her türlü içerik görüntü ve sair ürünü imha etmeyi ve kullandığı tüm cihazlardan ve depolama aygıtlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10. ÜYELİK BİLGİLERİNİ GÜNCELLEME
10.1 Kullanıcı, beyan ettiği iletişim bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması veya iletişim bilgilerinde herhangi bir güncelleme halinde Kunduz web sitesinden veya uygulamasından kullanıcı hesabına erişerek ilgili düzenlemeleri gerçekleştirebilir.

11. GİZLİLİK
11.1. Kullanıcı’nın işbu Sözleşmenin akdedilmesi veya ifası sırasında Kunduz  kullanım amaçları dahilinde veya dışında olan herhangi bir hak sahibine ilişkin gizli bir bilgiyi edinmesi halinde bu gizli bilgiyi hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşmamayı ve ifşa etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. EHLİYET
Tam ehliyetli olmayan kişiler işbu Sözleşme’nin Tarafı olamaz.

13. Taraflar, Kunduz ve Kunduz  ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

14. DEVİR ve BORCUN ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN İFASI
14.1. Kullanıcı işbu Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü bir kişiye devredemez. 

14.2. Kunduz tercihine göre, bu sözleşmeden doğan borçlarının üçüncü kişilerce yerine getirilmesini sağlayabilir. 

15.GEÇERLİLİK
15.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz sayılması Sözleşme’nin diğer hükümlerine halel getirmeyecek ve Sözleşme, kalan hükümleriyle yürürlükte kalacaktır. 

15.2. İşbu Sözleşmede açıkça belirtilen durumlar hariç olmak üzere, Taraflardan birinin veya her ikisinin işbu Sözleşme’den doğan bir hakkını kullanmaması veya ertelemesi yahut karşı tarafın Sözleşme’yi ihlal etmesine göz yumması veya bir hükmünü değişik şekilde uygulaması, Tarafların işbu Sözleşmeden doğan haklarından feragat ettiği veya talepte bulunamayacağı, bu hükmün kaldırıldığı veya değiştirildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. 

GetirCO E-Ticaret Mağazacılık (Kunduz)