Eğitim Kitabevi

1 Kere Yazıldı 1 Ömür Okundu

Eğitim Kitabevi

1 Kere Yazıldı 1 Ömür Okundu

12,02TL 15,00TL Vergiler Hariç: 12,02TL

Tanıtım Bülteni..

11. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bildirileri

Eğitim Kitabevi

11. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bildirileri

49,00TL Vergiler Hariç: 49,00TL

Tanıtım Bülteni..

16 Yazardan 1 Kitap

Eğitim Kitabevi

16 Yazardan 1 Kitap

20,03TL 25,00TL Vergiler Hariç: 20,03TL

Öz yazıdan eskidir; ancak sözün bir duyguyu, bir düşünceyi yaymadaki gücü sınırlıdır. Duygu ve düşüncelerimizin kalıcılığını da sağlayan yazı; duygu, düşünce ve isteklerimizin yayı..

18 Ay İtalyan İşgali Altında Antalya ve Havalisinden Notlar

Eğitim Kitabevi

18 Ay İtalyan İşgali Altında Antalya ve Havalisinden Notlar

30,00TL Vergiler Hariç: 30,00TL

Artık Antalya halkı sakindi. Ancak bu sükûn ve intizam İtalyanları büsbütün düşündürüyordu. Çünkü her sükûnetin, her fazla sessizliğin arkasında muhakkak bir fırtına saklı olduğunu..

20. Yüzyıl Çoksesli Geleneksel Türk Müziğinde Stil ve Teknik Cd Ekli

Eğitim Kitabevi

20. Yüzyıl Çoksesli Geleneksel Türk Müziğinde Stil ve Teknik Cd Ekli

49,00TL Vergiler Hariç: 49,00TL

20. yüzyılın Türk müzik sanatı, yeni Türkiye’nin Cumhuriyet politikaları ile şekillenmiştir. Dünya’da ve Avrupa’da ulusalcılık akımı, ülkelerin kültür anlayışlarında gelenekle mode..

2014 Türkiye ve Dünya İle İlgili Güncel Konular Tüm Adaylar İçin

Eğitim Kitabevi

2014 Türkiye ve Dünya İle İlgili Güncel Konular Tüm Adaylar İçin

5,61TL 7,00TL Vergiler Hariç: 5,61TL

Tanıtım Bülteni..

Adım Adım Dedektiflik Dedektifliğin El Kitabı

Eğitim Kitabevi

Adım Adım Dedektiflik Dedektifliğin El Kitabı

20,03TL 25,00TL Vergiler Hariç: 20,03TL

Tanıtım Bülteni..

Ağustos Böceği İle Karınca Çocuklar ve Gençler İçin Piyano Eşlikli Şarkılar
Aile İşletmelerinin Sürekliliklerine İlişkin Bir Model Önerisi

Eğitim Kitabevi

Aile İşletmelerinin Sürekliliklerine İlişkin Bir Model Önerisi

42,00TL Vergiler Hariç: 42,00TL

Aile işletmeleri yeni bir tartışma alanı olmamasına rağmen, bu alandaki akademik çalışmalar 1990’lı yıllardan itibaren ağırlık kazanmıştır. Bu alanda yapılan çalışmaların yıllar so..

Aile ve Sosyoloji

Eğitim Kitabevi

Aile ve Sosyoloji

37,50TL Vergiler Hariç: 37,50TL

Aile, toplumun temel yapı taşı olarak kabul edilir. Sosyal bir kurum olarak aile kurumu, ilk insandan günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Her toplumda aile, o toplumun süreklili..

Akıllı İşletme Reçeteleri

Eğitim Kitabevi

Akıllı İşletme Reçeteleri

35,00TL Vergiler Hariç: 35,00TL

Akıllı İşletme Reçeteleri, dijital çağda bize karşılaştığımız sorunların; çözüm yolunu, yöntemini ve çaresini sunuyor… Akıllı İşletme Reçeteleri bir bakıma işletmelerde görülen sor..

Almanyada Yükseköğrenim

Eğitim Kitabevi

Almanyada Yükseköğrenim

35,00TL Vergiler Hariç: 35,00TL

Üniversitelerin hiçbir politik ve dinî baskı unsuru olmadan öğrencileri ile felsefi tartışma yaratan ortamlar olarak evrensel ölçekte bağımsız ve tüzel kişiliğe sahip kurumlar oldu..

Alternatif Öğrenme Öğretme Yaklaşım ve Yöntemleri

Eğitim Kitabevi

Alternatif Öğrenme Öğretme Yaklaşım ve Yöntemleri

67,00TL Vergiler Hariç: 67,00TL

Alternatif Öğrenme Öğretme Yaklaşım ve Yöntemleri kitabında, eğitimde kullanılan çeşitli eğitim modelleri ve yöntemleri derlenmiştir. Bu kitap, her yaş ve öğrenim seviyesindeki bir..

Amiran Kurtkan Bilgisevenin Sosyoloji Anlayışı

Eğitim Kitabevi

Amiran Kurtkan Bilgisevenin Sosyoloji Anlayışı

55,00TL Vergiler Hariç: 55,00TL

Âmiran Kurtkan (Bilgiseven), milli sosyoloji anlayışına sahip, yerli bir sosyoloğumuzdur. Bu kitapta, Âmiran Kurtkan’ın Türk sosyolojisine yaptığı katkılar ve kazandırdığı orijinal..

An Analysis of Difficulties Which Secondary School Students with Language Learning Difficulties Face

Eğitim Kitabevi

An Analysis of Difficulties Which Secondary School Students with Language Learning Difficulties Face

30,44TL 38,00TL Vergiler Hariç: 30,44TL

One of the most important subjects in the pedagogical studies is the method of teaching. Teachers should be accustomed to various methods of teaching in order to deal with diversit..

Anadolu Eskizleri Piyano İçin 12 Minyatür

Eğitim Kitabevi

Anadolu Eskizleri Piyano İçin 12 Minyatür

38,00TL Vergiler Hariç: 38,00TL

Bu kitabın hazırlanmasındaki temel amaç, piyano eğitimi veren Piyano Eğitimi veren Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümleri, Devlet Konservatuarları ve Güzel Sanatlar Fakülteleri..

Anahtar Sözcük Yöntemi ve Sözlüğü

Eğitim Kitabevi

Anahtar Sözcük Yöntemi ve Sözlüğü

16,00TL Vergiler Hariç: 16,00TL

Tanıtım Bülteni..

Analysis Of The Structural Effects Of The 2008 Global Crisis On The Turkey Economy

Eğitim Kitabevi

Analysis Of The Structural Effects Of The 2008 Global Crisis On The Turkey Economy

35,00TL Vergiler Hariç: 35,00TL

It can be said that the global crisis that started in 2007 and spread rapidly in the world affected all countries deeply and changed almost all balances. The 2008 crisis is quite d..

Anayasalar, Kanunlar ve TBMM Kararları - 1876-2016

Eğitim Kitabevi

Anayasalar, Kanunlar ve TBMM Kararları - 1876-2016

78,50TL 98,00TL Vergiler Hariç: 78,50TL

Tanıtım Bülteni..

Antalya Turizm Destinasyonunun Rekabetçilik Analizi

Eğitim Kitabevi

Antalya Turizm Destinasyonunun Rekabetçilik Analizi

42,00TL Vergiler Hariç: 42,00TL

Turizm sektörü ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal etkilerinin yanı sıra ülkelerin rekabetçiliği ve diğer kültürlerle etkileşimi yoluyla ülke tanıtımına olan katkısından dolayı g..

Arap Edebiyatında Tahkik Geleneği ve 20. Yüzyıl Meşhur Muhakkikler

Eğitim Kitabevi

Arap Edebiyatında Tahkik Geleneği ve 20. Yüzyıl Meşhur Muhakkikler

42,00TL Vergiler Hariç: 42,00TL

İlme adanmış hayatlar, geçmiş ilmi birikimin yeniden yoğrulması, gelecek nesillerin yolunu aydınlatacak birbirinden değerli çalışmalar, hocalık, öğrencilik, tedrisat ve ders halkal..

Araştırma Yöntemlerine Giriş

Eğitim Kitabevi

Araştırma Yöntemlerine Giriş

35,00TL Vergiler Hariç: 35,00TL

Tanıtım Bülteni..

Arkeolojik Tanrı Algıları ve Kur'an

Eğitim Kitabevi

Arkeolojik Tanrı Algıları ve Kur'an

45,00TL Vergiler Hariç: 45,00TL

Bu çalışmamızda yörelere göre sınıflara ayrılmış altı medeniyetin altısında da Tanrı algılarının ne şekilde betimlendiğini inceledik. Bu medeniyetlerin hepsinde de şu veya bu şekil..

Armoni Klasik Batı Sistemine Rus Ekolü Yaklaşımları

Eğitim Kitabevi

Armoni Klasik Batı Sistemine Rus Ekolü Yaklaşımları

49,00TL Vergiler Hariç: 49,00TL

Tanıtım Bülteni..

Armonik Analiz

Eğitim Kitabevi

Armonik Analiz

39,00TL Vergiler Hariç: 39,00TL

Bir müzik eseri melodi, ritim, armoni, form vb. birçok bileşende n meydana gelir. Müzik kompozisyonlarını incelemek, kendinden önceki bestecilerin müzikal dillerini anlamak için ön..

Aşık Ensar Şahbazoğlu Hayatı Sanatı Şiirleri

Eğitim Kitabevi

Aşık Ensar Şahbazoğlu Hayatı Sanatı Şiirleri

60,00TL Vergiler Hariç: 60,00TL

ÂŞIKLAR (Lebdeğmez)İlahinin tecellisi, sezgisidir aşıklar.İçten gelen haykırışın ezgisidir aşıklar.Halkın içinde yaşayan, haktan icazet alan.Gelenekleri yaşatan, çizgisidir aşıklar..

Aşk Olsun Şemsten Sonra Mevlana

Eğitim Kitabevi

Aşk Olsun Şemsten Sonra Mevlana

20,03TL 25,00TL Vergiler Hariç: 20,03TL

Tanıtım Bülteni..

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Eğitim Kitabevi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

43,00TL Vergiler Hariç: 43,00TL

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak! O benimdir, o benim milletimindir ancak! Çatma,..

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Eğitim Kitabevi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

23,15TL Vergiler Hariç: 23,15TL

Tanıtım Bülteni..

Atatürk'ün Şıklığı

Eğitim Kitabevi

Atatürk'ün Şıklığı

63,28TL 79,00TL Vergiler Hariç: 63,28TL

Tanıtım Bülteni..

Avrupa Borç Krizi

Eğitim Kitabevi

Avrupa Borç Krizi

42,00TL Vergiler Hariç: 42,00TL

Klasik iktisatta olağandışı bir gelir kalemi olarak nitelendirilen borçlanma, Keynesyen iktisatla birlikte devletlerin olağan bir gelir kaynağı olarak görülmeye başlanmıştır. 1929 ..

Bağımsız Denetim

Eğitim Kitabevi

Bağımsız Denetim

65,00TL Vergiler Hariç: 65,00TL

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile sermaye şirketlerinin gündemine giren denetim, her yıl kapsamı biraz daha genişleterek gerek nitelik gerekse nicelik olarak daha üst düzeyde kit..

Bağımsız ve Düzenleyici Üst Kurullar

Eğitim Kitabevi

Bağımsız ve Düzenleyici Üst Kurullar

39,00TL Vergiler Hariç: 39,00TL

Tanıtım Bülteni..

Bağlama Düzeni İçin Etütler ve Egzersizler

Eğitim Kitabevi

Bağlama Düzeni İçin Etütler ve Egzersizler

30,00TL Vergiler Hariç: 30,00TL

Tarihsel ve zengin bir kültürel geçmişe sahip ve müzik kültürümüzün türlerinden olan “Türk Halk Müziği”onun en temel çalgısı ve icracıları yani ozanlar ve halk müziği ilgilileri ar..

Basamaklı Öğretim Modeli

Eğitim Kitabevi

Basamaklı Öğretim Modeli

42,00TL Vergiler Hariç: 42,00TL

Örgütsel yaşam, inatçı çevresel koşullarla mı yoksa stratejik yönetimsel seçimler yoluyla mı aktif olarak yaratılır? sorusu her daim araştırmacıların zihnini meşgul etmiştir? İşlet..

Basel Düzenlemeleri'nin Kobi'lerin Muhasebe ve Finansal Raporlama Uygulamalarına Etkileri
Başlangıç Keman Eğitimi İçin Özgün Melodiler

Eğitim Kitabevi

Başlangıç Keman Eğitimi İçin Özgün Melodiler

42,00TL Vergiler Hariç: 42,00TL

Dr.Öğr.Üy. Rıza Akyürek1973 yılında Aydın’da doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Aydın’da tamamladı.1995 yılında özel yetenek sınavını kazanarak girdiği Abant İzzet Baysal Üniversit..

Bavyera Eyaleti Eğitim Sistemi

Eğitim Kitabevi

Bavyera Eyaleti Eğitim Sistemi

39,00TL Vergiler Hariç: 39,00TL

Bavyera Eyaleti Almanya Federal Cumhuriyeti`nin en büyük ve en eski 16 eyaletinden biridir. Ülkede her eyalet kendi eğitim politikasını hazırlayıp uygular. Dolayısı ile eğitim sist..

Beer Yaklaşımıyla Denge Döviz Kurundan Sapma

Eğitim Kitabevi

Beer Yaklaşımıyla Denge Döviz Kurundan Sapma

35,00TL Vergiler Hariç: 35,00TL

Elinizde tuttuğunuz bu kitabın temel amacı, denge döviz kuru çeşitleri ve denge döviz kuru hesaplamaları konusunda süregelen tartışmalara yapısal kırılmalı panel testi yardımı ile ..

Belediyelerde Halkla İlişkiler

Eğitim Kitabevi

Belediyelerde Halkla İlişkiler

39,00TL Vergiler Hariç: 39,00TL

Tanıtım Bülteni..

Belediyelerde Halkla İlişkiler Halkın Yakınma Yöntemleri

Eğitim Kitabevi

Belediyelerde Halkla İlişkiler Halkın Yakınma Yöntemleri

45,00TL Vergiler Hariç: 45,00TL

Tanıtım Bülteni..

Besteler I Meşk

Eğitim Kitabevi

Besteler I Meşk

40,00TL Vergiler Hariç: 40,00TL

Müziğimizin gelenekselliğinde kuşkusuz meşkin önemi büyüktür. Meşk, müziğin geleneksel kaideler göz önünde bulundurularak ustadan çırağa semai yolla aktarılması esasına dayanır. Mü..

Bilgi Grafikler

Eğitim Kitabevi

Bilgi Grafikler

39,00TL Vergiler Hariç: 39,00TL

Bu kitapta etkin bilgi grafikler oluşturmak için tasarımcıların bilmesi gereken temel konulara odaklanılmıştır. Bilgi grafiklerin görsel ve işitsel kanala hitap eden içerikleri bar..

Bilgi Plan Rapor (BPR) Yönetim İşletim Sistemi Açısından İlçe BPR Yönetim Sistemi

Eğitim Kitabevi

Bilgi Plan Rapor (BPR) Yönetim İşletim Sistemi Açısından İlçe BPR Yönetim Sistemi

35,00TL Vergiler Hariç: 35,00TL

Bilgi Plan ve Rapor (BPR) bir sistemin ifadesidir. Bu kavramlar ayrı ayrı düşünüldüğü zaman BPR sisteminin amacına hizmet etmemektedir. Fakat üçünü bir arada bir sistem halinde düş..

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Güncel Konular

Eğitim Kitabevi

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Güncel Konular

55,00TL Vergiler Hariç: 55,00TL

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Güncel Konular kitabı bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zekâ, blok zincirleri ve daha birçok güncel bilgi ve iletişim teknolojisini disi..

Bilgi Yönetimi ve Sanal Halkla İlişkiler

Eğitim Kitabevi

Bilgi Yönetimi ve Sanal Halkla İlişkiler

42,00TL Vergiler Hariç: 42,00TL

Tanıtım Bülteni..

Bilim Nedir ve Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır

Eğitim Kitabevi

Bilim Nedir ve Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır

39,00TL Vergiler Hariç: 39,00TL

Küresel bilimin mevcut durumuna açıklayıcı ve kışkırtıcı bir bakış.Bilimin ilerleyişini bizi sunulduğu gibi algılıyoruz. Ancak bilim süreci aslında nasıl işler? Gerçekten düşündüğü..

Bilimsel Araştırma Yazma El Kitabı

Eğitim Kitabevi

Bilimsel Araştırma Yazma El Kitabı

32,00TL Vergiler Hariç: 32,00TL

Bilimsel çalışmaların sahip olmaları gereken bazı temel prensipler vardır. Bu açıdan bilimsel çalışma hazırlama ve yazmada başlangıç olarak bu temel prensiplerin öğrenilmesi, bu pr..

Gösterilen: 1 ile 48 arası, toplam: 423 (9 Sayfa)